Inställelseavgiften gäller endast en gång per resa och oavsett antal djur.

Inställelse 550 kr + milersättning 45 kr/mil

Vid resa där enkel resväg överstiger 30 min (från södra Norrtälje) tillkommer avgift på 350 kr. Där enkel resa överstiger 45 min tillkommer avgift på 550kr.

Vaccination smådjur:
DHPPi (smittsam leversjukdom, valpsjuka, parvovirus och kennelhosta) 350 kr
Pi (kennelhosta) 250 kr
Rabies (hund och katt) 350 kr
Tricat (kattsnuva och kattpest) 300 kr

Vaccination häst:
Influensa 250 kr
Influensa + stelkramp 300 kr
Botulism 400 kr

Besikting + vaccination + chip kattunge/valp: 450 kr

Undersökning: 300-500 kr + ev receptavgift

Tovrakning inkl lugnande: 700 kr

Chipmärkning: 250 kr

Avlivning:
Katt 800 kr
Hund 900-2500 kr beroende på vikt

Kremering vanlig <10 kg 500 kr
Kremering vanlig 10-25 kg 800 kr
Kremering vanlig >25 kg 1200 kr
Kremering separat <10 kg 2000 kr
Kremering separat 10-30 kg 2500 kr
Kremering separat  >30 kg 3000 kr